Συνεργαστείτε με το Hellas Houses

Μεσίτες απ’ όλη την Ελλάδα μπορούν να συνεργαστούν με την Hellas Houses μεταφέροντας τα ακίνητά τους στο Site μας. Η πρωτοποριακή αυτή μορφή συνεργασίας ευνοεί τους αγοραστές, τους πωλητές, και τους μεσίτες. Παρέχει στους πρώτους την δυνατότητα ανεύρεσης στεγαστικού χώρου, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, έξυπνα και γρήγορα. Οι μεσίτες και κατ’ επέκταση οι ιδιοκτήτες επωφελούνται λόγω της ταχείας και ομαδικής προώθησης και πώλησης των ακινήτων τους. Η Hellas Houses δίνει την δυνατότητα στους αγοραστές να περιγράψουν πλήρως τις προδιαγραφές του ακινήτου που αναζητούν, η μηχανή αναζήτησης παρουσιάζει αυτόματα τα ακίνητα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις και τον μεσίτη ο οποίος τα προωθεί. Ο μεσίτης αναλαμβάνει, με δική του ευθύνη, την διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών για την παράδοση του ακινήτου στον πελάτη του.

Η συνεργασία μας επεκτείνεται και στο κλάδο των αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και κατασκευαστικών εταιριών. Μέσω του site μας προωθείτε τις υπηρεσίες σας άμεσα, και οι αγοραστές οι οποίοι σας εμπιστεύονται είναι αποκλειστικά δικοί σας πελάτες.

H Hellas Houses συμμετέχει σε εκθέσεις franchise, προωθεί τα ελληνικά ακίνητα των τουριστικών περιοχών και έρχεται να καλύψει την ζήτηση των ξένων επενδυτών. Μαζί με το όνομά της διαφημίζεται και η επιχείρησής σας έξυπνα, γρήγορα και με λίγο κόστος.

Η διαδικασία είναι απλή και τα οφέλη πολλά..

  • Διαφήμιση μέσω της Hellas Houses
  • Προώθηση των ακινήτων της ατομικής σας επιχείρησης
  • Δυνατότητα οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των υπολοίπων μεσιτών
  • Παρουσίαση των περατωμένων έργων σας
  • Με χαμηλή καταβολή απευθύνεστε σε μεγάλος εύρος αγοραστικού κοινού