Πωλήσεις ακινήτων στη Πελοπόννησο

Κορινθίας ΒΕΛΗΝΙΑΤΙΚΑ €30000
Mapc7a31c41136cd911abfbb8e483df2e4d61989cd7 οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 1330m².
Λεπτομέρειες »
Κορινθίας ΒΕΛΗΝΙΑΤΙΚΑ €50000
Mapff43a40f0a77f6459467431daa4596bab980f49f οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 2660m².
Λεπτομέρειες »
Αργολίδας ΤΣΕΛΟ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ €240000
Map314a5936778f24eefa47a982aa665f6ef92fd15d Βίλλα - Εξοχικό, 3 δωμ., 158m². Οικόπεδο: m².
Λεπτομέρειες »
Αργολίδας 54444 €121
Διαμέρισμα, 4 δωμ., 2212m². Οικόπεδο: 12m².
Λεπτομέρειες »
Αργολίδας Ναύπλιο €0
Mapb1d5781111d84f7b3fe45a0852e59758cd7a87e5 οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 200m².
Λεπτομέρειες »
Κορινθίας ΚΟΡΙΝΘΙΑ €170000
Mapfe5dbbcea5ce7e2988b8c69bcfdfde8904aabc1f Μονοκατοικία, 2 δωμ., 101m². Οικόπεδο: 0m².
Λεπτομέρειες »
Μεσσηνίας ΜΕΘΩΝΗΣ €450000
Map356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 10000m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας Ριρά €450000
Mapf6bd02ed75b4ee6a264edaa3b2444e7e4396b9c3 Βίλλα - Εξοχικό, 2 δωμ., 200m². Οικόπεδο: 980m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €650000
Map17ba0791499db908433b80f37c5fbc89b870084b οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 1300m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΑΙΓΙΟ €450000
Map902ba3cda1883801594b6e1b452790cc53948fda Βίλλα - Εξοχικό, 5 δωμ., 330m². Οικόπεδο: 500m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €360000
Mapac3478d69a3c81fa62e60f5c3696165a4e5e6ac4 οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 720m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €350000
Map356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab Μονοκατοικία, 5 δωμ., 301m². Οικόπεδο: 0m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €320000
Map0716d9708d321ffb6a00818614779e779925365c οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 1100m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €300000
Mapbd307a3ec329e10a2cff8fb87480823da114f8f4 Διαμέρισμα, 3 δωμ., 114m². Οικόπεδο: 0m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €300000
Map0ade7c2cf97f75d009975f4d720d1fa6c19f4897 Διαμέρισμα, 3 δωμ., 128m². Οικόπεδο: 0m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €280000
Map902ba3cda1883801594b6e1b452790cc53948fda οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 4000m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΑΙΓΙΟ €250000
Map77de68daecd823babbb58edb1c8e14d7106e83bb οικόπεδο, 0 δωμ., m². Οικόπεδο: 3700m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €235000
Map356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab Διαμέρισμα, 3 δωμ., 107m². Οικόπεδο: 0m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΠΑΤΡΑ €190000
Mapb3f0c7f6bb763af1be91d9e74eabfeb199dc1f1f Διαμέρισμα, 3 δωμ., 123m². Οικόπεδο: 0m².
Λεπτομέρειες »
Αχαϊας ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ €150000
Mapbd307a3ec329e10a2cff8fb87480823da114f8f4 Μονοκατοικία, 2 δωμ., 70m². Οικόπεδο: 500m².
Λεπτομέρειες »