Properties for sale in Kifisia

Attikis KHFISIA €2150000
, Attikis, KHFISIA Detached House, 3 δωμ., 370m². Οικόπεδο: 350m².
More details »
Attikis KHFISIA €410000
, Attikis, KHFISIA Apartment, 3 δωμ., 112m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis KHFISIA €430000
, Attikis, KHFISIA Apartment, 3 δωμ., 112m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €1600000
, Attikis, Detached House, 4 δωμ., 316m². Οικόπεδο: m².
More details »
Attikis €300000
, Attikis, Apartment, 3 δωμ., 105m². Οικόπεδο: m².
More details »
Attikis €900000
, Attikis, Apartment, 3 δωμ., 150m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €2000000
, Attikis, Detached House, 3 δωμ., 580m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €620000
, Attikis, Detached House, 2 δωμ., 200m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €870000
, Attikis, Detached House, 3 δωμ., 250m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €1200000
, Attikis, Detached House, 3 δωμ., 275m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €440000
, Attikis, Apartment, 2 δωμ., 95m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €900000
, Attikis, Apartment, 2 δωμ., 180m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €650000
, Attikis, Apartment, 3 δωμ., 185m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €260000
, Attikis, Apartment, 3 δωμ., 105m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €1300000
, Attikis, Detached House, 0 δωμ., 240m². Οικόπεδο: m².
More details »
Attikis €730000
, Attikis, Apartment, 3 δωμ., 150m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €800000
, Attikis, Detached House, 3 δωμ., 350m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €380000
, Attikis, Detached House, 4 δωμ., 204m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €750000
, Attikis, Detached House, 3 δωμ., 230m². Οικόπεδο: 0m².
More details »
Attikis €730000
, Attikis, Apartment, 3 δωμ., 100m². Οικόπεδο: 0m².
More details »